De Bestuursleden van Stichting tot Nut

Het bestuur poseert voor het voormalige bankgebouw van de Nutsspaarbank in Arum. Van links naar rechts:
Reynold Ypma, Durk Hilarides, Aafke Hoekstra (penningmeester), Germ Schiphof (voorzitter), Jolanda van der Veen (secretaris) en Klaas Koopmans.

Inmiddels heeft Germ Schiphof afscheid genomen van Stichting tot Nut, Anneke Westra is algemeen bestuurslid. Durk Hilarides is voorzitter geworden, penningmeester en secretaris zijn niet gewijzigd. Onderstaande foto zal mettertijd worden vervangen door een nieuwe foto.

Wisseling van de wacht

Binnen het bestuur van Stichting tot Nut vertegenwoordigt een aantal bestuursleden een bepaald dorp. Vanaf 2003 heeft Germ Schiphof zich ingezet voor Kimswerd en omstreken.

Nu, 15 jaar later, heeft Germ afscheid genomen van de stichting. Anneke Westra-Smid (Grt Pierwei) neemt nu zitting in het bestuur.

In de december-vergadering 2018 hebben we als bestuur afscheid genomen van Germ.


  Terp 10 Communicatie

  Stichting tot Nut
  Secretariaat:
  Lidlumerwei 14
  8854 GN Oosterbierum

  stichtingtotnut@gmail.com

  Ontstaan

  Stichting tot Nut is ontstaan vanuit de Nutsspaarbank.