Ontstaan

Stichting tot Nut is in 1996 ontstaan vanuit de Nutsspaarbank. In dat jaar is de Nutsspaarbank overgenomen door Friesland Bank.

Terp 10 Communicatie

Stichting tot Nut
Secretariaat:
Lidlumerwei 14
8854 GN Oosterbierum

stichtingtotnut@gmail.com

Financiële steun

Stichting tot Nut is financieel betrokken bij kleinere en grotere projecten.