Terp 10 Communicatie

  Stichting tot Nut
  Secretariaat:
  Lidlumerwei 14
  8854 GN Oosterbierum

  stichtingtotnut@gmail.com

  SBBI

  Stichting tot Nut is een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling).