Uw aanvraag kunt u mailen naar: stichtingtotnut@gmail.com

Het bestuur van Stichting tot Nut komt 4x per jaar bij elkaar om in ieder geval de aanvragen te bespreken.

Onze eerstvolgende vergadering is op dinsdag 15 oktober 2024. Aanvragen die we vóór zondag 06 oktober 2024 hebben ontvangen zullen we bespreken tijdens deze vergadering.

De secretaris zal na de vergadering, binnen 2 weken, de reactie van het bestuur doorgeven aan de aanvragende instanties.


  voorwaarden

  Een aanvraag dient te bestaan uit:

  • een aanvraag (kort en bondig)
  • het doel van de organisatie
  • een gespecificeerde kostenbegroting
  • een financieel dekkingsplan
  • de gevraagde bijdrage van Stichting tot Nut
  • indien aanwezig: een financieel jaarverslag
   (zowel balans als verlies/winst-rekening)
  • indien uw vereniging/stichting een ANBI of SBBI status heeft:
   een kopiebrief van deze toekenning door de belastingdienst
  • een antwoord op de volgende vraag: wanneer heeft uw vereniging/stichting voor het laatst een aanvraag ingediend bij Stichting tot Nut


  Wij verwachten:

  • een eigen bijdrage van de aanvrager
  • een inbreng van vrijwilligers
  • bij grote projecten: ook een inbreng door andere sponsoren


  Als tegenprestatie ontvangen wij:

  • vermelding/logo van Stichting tot Nut als sponsor
  • 3 rechtenvrije hoge resolutie foto's (liggend formaat) van het project of evenement voor onze website
  • realisatie van het project op de aangegeven datum/in het aangegeven tijdvak
  • financiële verantwoording


  Opmerking:

  • incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen
  • projecten waarbij de investeringen al hebben plaatsgevonden worden niet in behandeling genomen
  • u kunt niet op naam van een andere vereniging/stichting met ANBI of SBBI status een aanvraag indienen ten behoeve van uw eigen vereniging/stichting
  • Stichting tot Nut zal tot uitkering van de toegezegde bijdrage overgaan indien alle door haar verlangde gegevens zijn ontvangen. Mocht dit 6 maanden na het realiseren van het project niet het geval zijn, dan zal de aanvraag opnieuw worden getoetst

   Extra informatie

   Stichting tot Nut is een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Dat heeft fiscale gevolgen.
   Als de Stichting een sponsorbedrag geeft van meer dan 2.658 euro (2024), dan zal de ontvangende organisatie daarover schenkbelasting moeten betalen. Behalve als die organisatie zelf een ANBI of SBBI is. 

   Omdat er veel vragen over SBBI zijn staat hier wat extra informatie vanuit de belastingdienst:
   Regeling voor SBBI's: Als uw organisatie een SBBI is, geldt er een vrijstelling voor de erfbelasting en de schenkbelasting. Uw organisatie hoeft hierdoor geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen. Uw organisatie moet wel aangifte doen om de vrijstelling aan te vragen. Meer informatie over het belastingvoordeel van een SBBI vindt u in deze link. 


   Richtlijnen giften bij jubilea van aanvragers.
   De volgende “verjaardagen" worden door het bestuur van Stichting tot Nut als jubileumjaar gezien: 5 jaar, 10 jaar, 12,5 jaar, 25 jaar, 50 jaar, 75 jaar, 100 jaar, 125 jaar, 150 jaar, 175 jaar, etc.


   Terp 10 Communicatie

   Stichting tot Nut
   Secretariaat:
   Lidlumerwei 14
   8854 GN Oosterbierum

   stichtingtotnut@gmail.com

   Vergaderingen

   Het bestuur komt 4x per jaar bijeen, onder andere om de aanvragen te bespreken.